Novaka Radonjića 59

21000 Novi Sad, Srbija

381(0)21-531-657

info@engel.rs

PROIZVODNJA PRODAJA I ODRŽAVANJE MEDICINSKE,

LABORATORIJSKE I INDUSTRIJSKE OPREME

Početna

Autorstvo i sva prava zadržava Engel Ltd

Share on Facebook Share on LinkedIn Share via e-mail Print
ENGEL Home
  • Kiseonička terapija
  • Pacijent monitoring
  • Sterilizacija
  • Sukcija
  • Elektrohirurgija
  • Ventilacija


SPEKTROMETRIJA

AAS, MS, ICP, OES spektrometri, gasna i tečna hromatografija (GC I LC).

Skyray Instrument

SPEKTROMETRIJA

UV/VIS spektrometri, turbidimetri

Photonic Measurements

DOZIMETRIJA

TLD čitači, OSL čitači, iradijatori,

TLD dozimetri, ESR spektrometri ...

RadPro International

više više više

Partneri

Engel doo nudi proizvode renomiranih svetskih proizvođača

laboratorijske, analitičke i opreme za detekciju i zaštitu od zračenja.

DOZIMETRI

Personalni detektori zračenja, elektronski dozimetri ...

Polimaster

RADIOAKTIVNI IZVORI

Cilindrični i linijski PET-CT fantomi ...

Epsilon elektronik

RADIOTERAPIJA

Termoplastične maske, base-boards, bolus ...

Klarity

više više više

GAMA DETEKTORI

HpGe detektori, gama spektrometri Si detektori, Scintilacioni detektori, XRF ...

Baltic Scientific Instruments

više

LABORATORIJSKA OPREMA

Centrifuge, šejkeri, mešalice ...

Tehtnica

više Početna