Medicinska oprema

 • Kiseonička terapija
 • Pacijent monitoring
 • Sterilizacija
 • Sukcija
 • Elektrohirurgija
 • Ventilacija

Laboratorijska & anlitička oprema

 

Potrošni materijal

 • Medicinski papir
 • Sterilizacione rolne
 • Sterilizacione kese
 • Hemijski indikatori
 • Biološki indikatori
 • Toplomeri

Partneri

Engel doo nudi proizvode renomiranih svetskih proizvođača laboratorijske, analitičke i opreme za detekciju i zaštitu od zračenja.

ResMed

Sleep apnea

CPAP, APAP aparati, maske…

c

Yuwell

Kiseonička terapija

koncentratori kiseonika, inhalatori…


c

Tehtnica

Laboratorijska oprema

Centrifuge, šejkeri, mešalice …

c

RadPro International

Dozimetrija

TLD čitači, OSL čitači, iradijatori, TLD dozimetri, ESR spektrometri …

c

Baltic Scientific Instruments

Gama detektori

HpGe detektori, gama spektrometri Si detektori, Scintilacioni detektori, XRF …

c

Polimaster

Dozimetri

Personalni detektori zračenja, elektronski dozimetri…

c

Epsilon elektronik

Radioaktivni izvori

Cilindrični i linijski PET-CT fantomi …

c

Klarity

Radioterapija

Termoplastične maske, base-boards, bolus …

c