O nama

Razvoj

ENGEL je počeo sa radom 2003. godine kao preduzeće za servisiranje elektronskih komponenti potrošačke i industrijske elektronike. Od 2005 godine delatnost se proširuje na servisiranje medicinske opreme, što pribavljanjem sertifikata za servisiranje radiološke opreme ubrzo prerasta u dominantnu delatnost.

0

2007. godine ENGEL proširuje svoje poslovanje na uvoz i distribuciju potrošnog medicinskog materijala. U okviru te delatnosti naročito se ističe snabdevanje medicinskih ustanova potrošnim materijalom za sterilizaciju: medicinskim papirom, kesama i rolnama za sterilizaciju, hemijskim i biološkim indikatorima. Kao podršku programu sterilizacije ENGEL sklapa ugovore sa stranim dobavljačima o prodaji svih tipova sterilizatora: na bazi etilen oksida, autoklava kao i plazma sterilizatora . Za radiološke terapije visokoenergetskim jonizujućim zračenjem obezbeđuje pomoć pri pozicioniranju i imobilizaciji pacijenata, korišćenjem termoplastičnih maski.

Kao pouzdan partner medicinskih ustanova, ENGEL se kvalifikovao za dobavljanje i održavanje pomagala za kiseoničku terapiju u saradnji sa RZZO – koncentratora kiseonika. U tu svrhu ENGEL je obezbedio vrhunske aparate od svetski priznatih dobavljača. Ovaj program je ubrzo dopunjen aparatima za pomoć disanju, infuzionim pumpama, aparatima za anesteziju, pacijent monitorima, dental imaging aparatima itd.

2010. godine ENGEL uključuje u svoju delatnost nabavku i održavanje laboratorijske, analitičke i metrološke opreme. Ustanovljava partnerske odnose sa proizvođačima vrhunske analitičke opreme za spektrometriju, dozimetriju i detekciju jonizujućeg zračenja.

2011. godine opisu delatnosti dodaje se snabdevanje tržišta aparatima za kućnu medicinu, kao što su merači nivoa glukoze u krvi, digitalni termometri, merači krvnog pritiska …

2012. Godine ENGEL pribavlja licencu za promet radioaktivnih materijala, uz ADR7 sertifikaciju, te počinje sa uvozom i prometom radioaktivnih supstanci za medicinsku i laboratorijsku primenu.