Laboratorijska oprema

Analizatori proizvođača EUROLyser

Dijagnostički aparati EXIAS

Centrifuge

Mešalice i vodena kupatila

Point of care analizatori
Proizvođača EUROLyser

Serija „SMART“

Eurolyser GmbH je austrijska firma specijalizovana za P.O.C. aparate
U zavisnosti od vrsta analiza, u ponudi su 2 modela (pogledati tabelu)
Aparat je izuzetno jednostavan za rukovanje
Visoka linearnost
Ekran na dodir
Aparat koristi KIT-ove prema vrsti analize
Za svaku vrstu analize postoji jedinstven KIT sa RFID karticom
Kompaktnih dimenzija
Brzo očitavanje
Nema potrebe za redovnim održavanjem

Serija „CUBE“

U zavisnosti od vrsta analiza, u ponudi su 2 modela (pogledati tabelu)
Aparat je izuzetno jednostavan za rukovanje
Visoka linearnost kao kod serije SMART
Aparat se sastoji od dva dela – tableta za upravljanje i samog analizatora
Tablet je prenosiv i tokom merenja
Lako povezivanje na WiFi, slanje rezultata putem e-mail-a, ili na PC
Aparat koristi KIT-ove prema vrsti analize
Za svaku vrstu analize postoji jedinstven KIT sa RFID karticom
Kompaktnih je dimenzija
Brzo očitavanje
Nema potrebe za redovnim održavanjem

Dijagnostički aparati EXIAS

EXIAS e | 1

Aparat EXIAS e I 1 je koneceptno napravljen da radi kao Point of Care analizator
Analize koje se mere: Na+ , K+ , Cl- , Ca ++ ; Ph, Hct
Količina uzorka je samo 20 μL
Vrsta uzorka može biti: Puna Krv, serum ili plazma
Može se aplicirati uzorak iz kapilare, šprica ili epruvete
Karakteriše ga izuzetna brzina rada svih parametara – 25 sec
Sistem reagenasa je projektovan tako da se svi nalaze u jednom kompjuterski kontrolisanom pakovanju
Postoje 3 veličine kertridža za 150 , 300 i 600 analiza u 28 dana
Opciono se može koristiti kertridž sa ugradjenim kontrolnim materijalom u tri nivoa
Kertridž je jedini potrošni materijal
Potrebe za redovnim održavanjem i servisom – NEMA
Aparat je napravljen prema najnovijim svetskim tehnološkim rešenjima za medicinsku dijagnostiku
Software je izuzetno lak za korišćenje preko kolor ekrana na dodir i pruža puno mogućnosti za programiranje i kontrolu aparata
Aparat je poveziv putem WiFi ili LAN sa postojećim laboratorijskim sistemom

Centrifuge

CENTRIC 350

Laboratorijska centrifuga
Moderan dizajn sa lako upravljivim komandama
Kompaktnih dimenzija
Rotaciona brzina je programibilna i u zavisnosti od dimenzija se podešava od 200-15000 obrtaja/min
Centrifugalna sila je do 21000 x g
Rotor je modularan i može se konfigurisati prema zahtevu laboratorije
Vreme rada je programibilno kao i podešavanje ubrzanja i kočenja
Nivo buke je smanjen ispod 60 dB
Sve sigurnosne mere zaštite su standarno uključene u modelima Centric

CENTRIC 400

Laboratorijska centrifuga sa ili bez hladjenja
Moderan dizajn sa lako upravljivim komandama
Kompaktnih dimenzija
Rotaciona brzina je programibilna i u zavisnosti od dimenzija se podešava od 500-18000 obrtaja/min
Centrifugalna sila je do 30000 x g
Rotor je modularan i može se konfigurisati prema zahtevu laboratorije
Vreme rada je programibilno kao i podešavanje ubrzanja i kočenja
Nivo buke je smanjen ispod 58 dB
Sve sigurnosne mere zaštite su standarno uključene u modelima Centric
Opcija sa hladjenjem omogućava više podešavanja temperature unutrašnjeg prostora
Temperatura hladjenja je podesiva od -10°C i kontrolisana do + 40°C
Opcija brzog hladjenja je uključena u ovom modelu

Mešalice i vodena kupatila

MEŠALICA VIBROMIX 10

Jednostavan aparat za miksiranje (mešanje)
Kretanje nosača uzorka je orbitalno
Brzina je podesiva od 200 – 3000 o/min
Prenosiva i kompaktna

VODENO KUPATILO 6L i 12L

Standardan laboratorijski aparat zapremine 6l ili veće od 12l
Podesiva temperatura: +5°C-99°C
Komora i poklopac su izradjeni od nerdjajućeg čelika
Dimenzije: 6L- 380 x 290 x 330mm 12L- 380 x 380 x 320mm