KONCENTRATORI KISEONIKA

Koncentratori kiseonika iz ambijentalnog vazduha izdvajaju azot, pri čemu na raspolaganju ostaje vazduh sa visokom koncentracijom kiseonika. Predstavljaju jednostavniju i jeftiniju zamenu za boce sa kiseonikom. Namenjeni su kućnoj terapiji, ali se mogu koristiti i u bolničkim uslovima. Osim prodaje, Engel omogućuje korisnicima i da iznajme koncentrator kiseonika, ukoliko za tim postoji potreba.

 

TERAPIJA SPAVANJA

Poremećaji spavanja, mogu biti obstruktivnog tipa, kada je protok vazduha fizički blokiran ili uzrokovani centralnim nedostatkom poticaja disanja. U oba slučaja potrebna je pomoć, koja će omogućiti olakšan san a samim tim poboljšati i dnevne aktivnosti. Pomoć se bazira na stimulisanju protoka vazduha povećanjem pritiska, koji će “otvoriti” put i omogućiti disanje u toku noći. Stimulacija može biti kontinualna, automatski prilagođena ili “bilevel” stimulacija koja obezbeđuje različite pritiske zavisno da li je u pitanju udisaj ili izdisaj.

KISEONIK SET

Pravilno i pravovremeno snabdevanje organizma kiseonikom predstavlja osnov svih modernih tehnika anestezije. Dostupnost kiseonika je od vitalnog značaja za sve hronične obstruktivne bolesti pluća, za tretman cijanoze, slučajeve obilnog krvarenja kao i za trovanje ugljen monoksidom. Kompletan kiseonički set vas čini spremnim za operaciju u svakom trenutku. Izbor različitih regulatora pritiska kiseonika, čine ovaj set univerzalno primenljivim, bez obzira da li su u pitanju odrasli, deca pa čak i novorođenčad.

POTROŠNI MATERIJAL

Potrošni materijal za kiseoničku terapiju obuhvata široku lepezu proizvoda, od kojih izdvajamo: kiseoničke maske i kanile, cevčice, setove za inhalaciju, cevne adaptere i konektore. U uslovima bolničkog lečenja, gde je međusobna blizina pacijenata neizbežna, od vitalnog značaja je obezbediti bakterijsku i virusnu filtraciju vazduha kako bi se sprečila uzajamna infekcija. Da bi se u punoj meri iskoristio centralni sistem medicinskih gasova, neophodno je korišćenje razvoda medicinskih gasova: Adaptera, konektora, distributora, creva za rad pod pritiskom regulatora pritiska i protoka

SUKCIJA

Uklanjanje viška fluida ukazuje se kao potreba u slučajevima oslobađanja respiratornih puteva kao i prilikom hirurških intervencija, kada je potrebno omogućiti hirurgu da jasno vidi predmet operacije. Robustan aparat za kontrolu sukcije omogućuje kreiranje potpritiska u rasponu 0- 1000mbar zavisno od modela. Kućište od tvrde plastike predstavlja najbolju zaštitu od korozije i omogućuje dugovečnost samog aparata. Sa druge strane kućni aparat malih dimenzija, lak i pouzdan oslobađa respiratorne puteve u slučaju manjih post operativnih tretmana ili u slučaju traheotomije. Ugrađen antibakterijski filter.